Om Syntero

Etter å ha jobbet med en rekke meglerhus over en lang periode, fant vi at både risikoovervåking og myndighetsrapportering normalt var basert på manuelle rutiner, med følgende konsekvenser:

  • Ressurskrevende rutiner
  • Datakvalitet ofte utilstrekkelig og ble hentet manuelt fra mange kilder fra forskjellige ansatte.
  • Kun sporadisk utførelse da rutinene var tidkrevende, dvs. utført når de ansatte «hadde tid til det»
  • Høy grad av tradisjonell klippe/lime-metodikk i Excel
  • Sannsynlighet for menneskelige feil er høy
  • Mer sårbart ved fravær av nøkkelpersonell
  • Rutiner som fungerer i en normalsituasjon kan svikte når man trenger det som mest, f.eks. i et sterkt fallende marked
  • Kostbart

Som et resultat av dette, ble produktporteføljen Riskplatform utviklet og dekker i dag både myndighetsrapportering og risikoovervåking, med svært høy grad av automatisering.

Syntero ble stiftet i Februar 2008 og holder til i Oslo.

Som systemleverandør er vår ambisjon å levere systemer som sterkt automatiserer og forenkler våre kunders hverdag. Vårt fokus har vært Myndighetsrapportering og Risikoovervåking og vi er stolte av at absolutt alle norske private meglerforetak med sete på Oslo Børs har valgt Syntero som sin leverandør.