Kunder

I tillegg til vår software for risikostyring, RpWatch, tilbyr vi løsninger for rapportering av Kapitaldekningsoppgaver, Uvektet kjernekapitaldekning og Store Engasjementer på XBRL format til alle foretak som rapporterer til Finanstilsynet i Norge. Vi dekker rapportering for både CRD-IV/CRR og CRD-V/CRR2-reglementet.

Alle norske meglerforetak med sete på Oslo Børs som ikke er bank, benytter seg av våre løsninger.

Samlet benytter over 70 % av Verdipapirforetak med konsesjon for tjeneste 3 og 6 og nesten 60 % av Finansieringsforetakene seg av våre løsninger for rapportering til Finanstilsynet.

Her er et utvalg av våre kunder: