XBRL

XBRL rapportering fra og med Q4 2017
Som kjent innfører Finanstilsynet XBRL som obligatorisk rapporteringsformat for all CRD-IV rapportering med virkning fra og med 4. kvartal 2017.

Bakgrunnen for beslutningen finnes her: Brev til foretak som rapporterer CRD-IV data til Finanstilsynet

 

Syntero tilbyr en tjeneste som konverterer dagens CRD-IV Excel baserte maler (som hittil har blitt benyttet til rapportering)  til XBRL-format. På den måten vil våre kunder kunne utarbeide skjemaer på samme måte som tidligere. Disse benyttes som grunnlag for XBRL-rapportene som skal sendes inn. Funksjonalitet for dette er klar til bruk.

 

Selve konverteringen til XBRL vil bli gjennomført ved at CRD-IV malene lastes opp til Syntero som så returnerer et XBRL dokument for opplasting til Altinn.