Finanstilsynet reverserer XBRL krav

Finanstilsynet har i dag besluttet å reversere kravet om obligatorisk XBRL-rapportering for følgende selskapstyper:

  • Forvaltningsselskaper
  • AIF-forvaltere
  • Verdipapirforetak uten tillatelse til å yte tjenestene 2, 3, 6 og 7

Berørte foretak vil motta brev fra Finanstilsynet om dette.